หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดูลที่ 3 : นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose)

“นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบเส้นทางการเรียนรู้จากภายใน ค้นพบเป้าหมายและภารกิจทางจิตวิญญาณของตนเอง

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการฟังอย่างลึกซึ้ง  ค้นพบอุปสรรคที่ขัดขวางเส้นทางชีวิต ค้นพบเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณภายใน ฝึกฝนการหลอมรวมการดำรงชีวิตกับเป้าหมายทางจิตวิญญาณ  เพื่อการเติบโตและทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย

ในการนี้  โครงการผู้นำแห่งอนาคตฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Vikram Bhatt ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Leadership that Works ในประเทศอินเดีย  เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Coaching for Transformation) ปัจจุบันได้มีผู้นำระดับสูงในองค์กรต่างๆ ที่ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับองค์กร Leadership that Works และเป็นสมาชิกเครือข่ายจำนวนหลายร้อยคนและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Photo credit: https://pixabay.com

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment