BLOGS


 • ถึงเวลาที่คนทำงานจะต้องสื่อสาร สร้างแรงเขยื้อนสู่สังคม

  ถึงเวลาที่คนทำงานจะต้องสื่อสาร สร้างแรงเขยื้อนสู่สังคม จะดีหรือไม่ ถ้าเรื่องราวสร้างสรรค์จากคุณจะสร้างแรงเขยื้อนในการเปลี่ยนแปลงสังคม? แม้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีพลังจากประชาชนตัวเล็ก ๆ (Active citizen) ที่คอยมองปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วไม่ปล่อยผ่าน แต่หากถอยมามองในมุมของคนนอกคงปฏิเสธไม่ได้ว่า…

 • พัง ยับ เยิน…หมอก็เปิงได้

  พัง ยับ เยิน หมอก็เปิงได้     อาชีพของหมอมีปัญหาอะไรที่ทำให้มีความทุกข์ในอาชีพบ้างหรือไม่? ตอนที่เราเป็นหมออายุน้อยกว่านี้ เราคงใช้คำว่าทุกข์ แต่ตอนนี้เราไม่ทุกข์แล้วเพราะเราเข้าใจมัน…

 • หมอป่วย หมออกหัก แล้วหมอก็เริ่มรักตัวเองเป็น

  หมอป่วย หมออกหัก แล้วหมอก็เริ่มรักตัวเองเป็น อกหักทำให้หายเป็นโรคซึมเศร้า ทำไมหมอต่ายถึงตัดสินใจเป็นหมอ? เราอยากเป็นจิตแพทย์ตั้งแต่แปดขวบ เพราะรู้สึกว่าคนในบ้านฉันป่วย รู้สึกว่าอยากจะรักษาทุกคน… อะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกนี้? ตามประสาครอบครัวคนจีน…

 • คนรุ่นใหม่สร้างชุมชน มุ่งเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

  การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยฝากความหวังของประเทศไว้กับ ครู โรงเรียน และผู้ออกนโยบาย แม้ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการพัฒนา แต่กระนั้นยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน…

 • จากสึนามิ…สู่ผู้นำร่วม ร่วมขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  “เราไม่ได้ตายด้วยสึนามิ แต่เราตายเพราะชุมชนไม่มีความพร้อม ชุมชนเราไม่มีความเอื้อเฟื้อ และตายเพราะเราไม่ได้เรียนรู้” ต้นปี 2547 คนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เริ่มได้รับข่าวสารการแจ้งเตือนของ…

 • โมเดลพัฒนาการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม

  โมเดลพัฒนาการทำงานรูปแบบใหม่ การหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม ด้วยการทำงานร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และคนทำงานรุ่นใหม่ โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ…


คลังความรู้


โทรศัพท์ 02-4415222
โทรสาร 02-4415223
เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
ชั้น 4 ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม