ด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง: ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่

หนังสือด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง: ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่
เขียนโดย ธนัญธร เปรมใจชื่น ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์ บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณ
พิสูจน์อักษร พจน์ กริชไกรวรรณ แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม/ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 140 บาท 80 หน้า ราคาพิเศษ 126 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com

View Fullscreen
Download PDF  ,