เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership วันอาทิตย์ที่ 24 – 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมคอรัล และเจด โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ นครปฐม