คำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน : ปฏิรูปสังคมไทยต้องเริ่มต้นที่นี่

คำตอบอยู่ที่อำนาจขององค์กรประชาชน : ปฏิรูปสังคมไทยต้องเริ่มต้นที่นี่
บรรณาธิการ : ประชา หุตานุวัตร วราภรณ์ หลวงมณี
กองบรรณาธิการ : พรพิมล สันทัดอนุวัตร และ พัชรี ชนมนัส บรรณาธิการต้นฉบับ : จารุประภา วะสี ประสานงานภาพถ่าย : พรรัตน์ วชิราชัย ประสานงานการผลิต : กานน คุมประพันธ์ พิสูจน์อักษร : เมธิรา เกษมสันต์ เสาวรัตน์ ปันทจักร สุวัชรา ส่งไพบูลย์ นิชาต์ มูลคำ

ปก-รูปเล่ม / ผลิต : พจน์ กริชไกรวรรณ (สำนักพิมพ์ภูสายแดด) พิมพ์ที่ วี. พริ้นท์ (1991) จำกัด โดยความร่วมมือของคณะกรรมการชุมชนนิเวศเอเซีย มูลนิธิชุมชนไท กลุ่มเพื่อร่วมงานและมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ในโครงการเครือข่ายภาวะการนำภาคประชาชน ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 280 บาท จำนวน 336 หน้า ราคาพิเศษ 250 บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

View Fullscreen
Download PDF