ครูข้างถนน: ความดี ความจริง ความงาม

“ข้างถนน” คำต่อท้ายสั้นๆ ที่ให้ความรู้สึกไม่ดีนักเมื่อนำไปต่อท้ายคำใดๆ เช่น คนข้างถนน เด็กข้างถนน ร้านอาหารข้างถนน ช้างข้างถนน ฯลฯ

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9พฤศจิกายน 57 พวกเราทีมเด็กๆ และเพื่อนๆ พี่ๆ อีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสลงไปร่วมเรียนรู้กับครูจิ๋ว คนที่ยอมนำคำว่า “ข้างถนน” มาต่อท้ายสิ่งที่ตัวเองทำ คนที่เรียกตัวเองว่า “ครูข้างถนน” ในช่วงเช้าพวกเราไปกันที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเพื่อร่วมพูดคุย ค้นหาความเป็นตัวตนของครูจิ๋วผู้ที่ยึดอาชีพครูข้างถนนซึ่งทำงานกับเด็กเร่ร่อนและลูกกรรมกรก่อสร้างมากว่า 30 ปี ชีวิตของครูจิ๋วจะถูกสะท้อนผ่านหนังสั้นในบริบทของ “ความดี ความจริง และ ความงาม”

Download PDF  ,