CL Movie : ครูจิ่ว ใจใหญ่

ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดจากกลุ่มเครือข่าย­คนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการล­งพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ กลุ่มครูข้างถนน กำกับและตัดต่อโดย เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ วิภาพรรณ วงษ์สว่าง