บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7

เวทีสาธารณะโครงการผู้นำแห่งอนาคตครั้งที่ 7 หยิบยกประเด็นเรื่องคนเล็กเปลี่ยนเมืองเพราะเมืองเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของชีวิตที่สำคัญ และมีบทบาทในการสร้างจินตนาการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากมายจึงเชิญคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมือง พื้นที่ ชุมชน เป็นเวลายาวนานจำนวน 11 คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยหวังจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจว่า คนเล็กๆ สามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้โดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอก

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 6

สรุปเวทีสาธารณะ Public Forum#6 รุ่นใหม่ ออกฤทธ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชื่อในเรื่องการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต้องอาศัยผู้นำที่ทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ไม่เชื่อเรื่องการมีอัศวินขี่ม้าขาวหรือการพึ่งพิงผู้นำที่เข้มแข็งเพียงคนเดียว และพลเมืองทุกคนมีภาวะความเป็นผู้นำอยู่แล้ว