ชวนอ่าน “ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้”

“ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้” โดย อรรถพล ประภาสโนบล ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ‘พลเรียน’ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของครูทั้ง 12 คน ใน โครงการก่อการครู ร่วมกับ Inskru ที่ทดลองนำเครื่องมือการประเมินรูปแบบใหม่ไปใช้ในห้องเรียนของตนเอง เพื่อให้ครูค้นพบแนวทางพัฒนาห้องเรียน และรับรู้คุณค่าการสอนของตนผ่านเสียงและความรู้สึกจริงของนักเรียน ตลอดจนมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของการประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูและการเรียนการสอนมากกว่าการตรวจสอบ หรือ จับผิดบนฐานที่ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

พลเรียน x inskru: การรวมตัวเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่

เมื่อครูในระบบการศึกษาจับมือกับคนทำงานเพื่อการศึกษานอกระบบ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ เติมพลัง เสริมไฟ ทั้งในพื้นที่ Offline และบนพื้นที่ Online พลังคนรุ่นใหม่ของพวกเขาจะทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ฉันจะมีส่วนในการพัฒนาสังคมได้อย่างไรบ้าง”