Deep Listening: “ฉันเกลียดพ่อ” ผ่านการฟัง 4 ระดับ

ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง จะทำให้เราสามารถช่วยเหลือคนที่อยู่ตรงหน้าที่กำลังจมอยู่กับความทุกข์ของปัญหา เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร เพียงใช้ทักษะที่ต้องหมั่นฝึกฝน