บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 4

การรวบรวมและแสวงหาความรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างภาวะการนำจากทั่วโลก เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของโครงการผู้นำแห่งอนาคต เวทีสาธารณะครั้งที่ 4 โครงการฯ จึงเชิญคุณดานาห์ โซฮาร์ (Danah Zohar) นักคิดนักเขียนระดับโลกเรื่องการเติบโตด้านใน (Spiritualdevelopment) ซึ่งเป็นมิติสำคัญต่อภาวะการนำในโลกแห่งอนาคต ไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยมาเป็นวิทยากร