BBL

ผอ.ศรีสมร สนทา: ต่อรองมากกว่าศิโรราบ เพื่อรักษาหัวใจครูในโรงเรียน

คุยกับ ผอ.ศรีสมร สนทา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดอุดรธานี กับประสบกาณณ์ 21 ปีในบทบาทผู้อำนวยการโรงเรียน

ห้องเรียนอนุบาลของครูต้าร์ “วิชาอะไรก็ได้ เด็กสนใจอะไรก็เรียนสิ่งนั้นแหละ”

คุยกับ ครูต้าร์-อธิวัฒน์ ใครวิชัย โรงเรียนวัดตโปทาราม คุณครูอนุบาลผู้ดีไซน์ชั้นเรียนบนความเชื่อที่ว่า ‘เด็กๆ สนใจอะไร ก็เรียนสิ่งนั้นแหละ’