พัง ยับ เยิน: หมอก็เปิงได้

หมอต้องตระหนักรู้เท่าทันคือตัวเอง รู้จักตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างไร ถ้าไม่ชอบในอาชีพหมอจริง ๆ ก็หาตัวเองให้เจอแล้วออกเดินทางไปในทางของตัวเอง