เมื่อครูกลายเป็นโค้ช จากให้ความรู้สู่การดูแลจิตใจนักเรียน

โค้ช คือคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อช่วยคนอีกคนหนึ่ง จะเป็นนักเรียน เป็นเพื่อนร่วมงาน หรือเป็นใครก็ได้ เดินทางไปเจอคำตอบของเขาด้วยตัวเขาเอง แต่เราใช้คำถาม และการรับฟังเป็นตัวช่วย ให้เขาเดินทางไปพบคำตอบภายในตัวเขา

บันทึกเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการก่อการครู โมดูล 3 ครั้งที่ 1

หลังจากโครงการก่อการครูจัดกระบวนการเรียนรู้โมดูลแรก มิติความเป็นมนุษย์ของครู และโมดูลสอง ตลาดวิชาเครื่องมือและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับครู เพื่อนำกลับไปเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของตนแล้ว โมดูลสามคือการมารับฟังผลการเติบโต เรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงของห้องเรียนในตัวครูและนักเรียน

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL4) ฉบับเต็ม

จากผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คนจากหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน กระบวนกรมาเข้าร่วมเวทีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการเสริมความรู้ในบางเรื่อง และช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดความคิดดีๆ มีการเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และคุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ เป็นกระบวนกร

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL3) ฉบับเต็ม

โครงการเวทีการเรียนรู้ CL3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ไม่ใช่การอบรม แต่เป็นการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันให้แก่คนทำงานขับเคลื่อนสังคมโดยมีการเสริมความรู้ในบางเรื่อง และช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดความคิดดีๆ มีการเชื่อมต่อเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน