Finance Matter: เขาหาเงินเพื่อทำงานกันอย่างไร

หากคุณกำลังคิดจะปรับรูปแบบการบริหารการเงินในองค์กรของคุณ เราอยากให้คุณได้ลองศึกษาตัวอย่างรูปแบบการหาเงินขององค์กรเพื่อสังคมเหล่านี้ เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานของคุณ