พลเรียน x inskru: การรวมตัวเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่

เมื่อครูในระบบการศึกษาจับมือกับคนทำงานเพื่อการศึกษานอกระบบ สร้างพื้นที่การเรียนรู้ เติมพลัง เสริมไฟ ทั้งในพื้นที่ Offline และบนพื้นที่ Online พลังคนรุ่นใหม่ของพวกเขาจะทำให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่า “ฉันจะมีส่วนในการพัฒนาสังคมได้อย่างไรบ้าง”