“เสียง” ของ “การเรียนรู้” : ถอดบทเรียนเวทีร่วมเรียนรู้ ผู้นำแห่งอนาคต

หลังจากร่วมเรียนรู้ในเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคตแล้ว ผู้เข้าร่วมได้กลับไปขับเคลื่อน ทำงานที่พื้นที่ในประเด็นทางสังคมต่างๆ พวกเขาค้นพบดวงตาใหม่ ของ “ภาวะการนำ” อย่างไรบ้าง ?

ผู้นำระนาดทุ้ม: บทสนทนากับ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ

ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ชี้ให้เห็นถึงพื้นหลังทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ต่อความคิดและความเข้าใจเรื่องผู้นำ และหรือภาวะการนำ และย้ำว่าเราจำต้องสำรวจและสืบค้นแนวคิดว่าด้วยภาวะการนำ ในสังคมไทยผ่านกรณีตัวอย่างทั้งหลาย ท่านแสดงให้เห็น หลุมพรางของความเข้าใจต่อเรื่องภาวะการนำ ไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่าง ภาวะการนำกับความสำเร็จ ระหว่างการเป็นผู้นำกับการเป็นวีรบุรุษ