ผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม ครั้งที่ 3

เวทีสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคมเกิด จากความร่วมมือระหว่างโครงการผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบริหารและจิตวิทยา (MPI) โดยเชิญผู้นำจากสองภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์เพราะในโลกปัจจุบัน ผู้นำแห่งอนาคตจำต้องเรียนรู้ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สรุปเวทีการเรียนรู้: โครงการสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม

สรุปเวทีการเรียนรู้ “โครงการสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม” จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต และสถาบันการบริหารและจิตวิทยา วันที่ 3-6 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ สามพราน จ.นครปฐม