นารี เจริญผลพิริยะ: แด่หัวใจทุกดวง

สื่อในโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ เรื่องเล่าและภาพลายเส้น เรื่อง แด่หัวใจทุกดวง คนต้นเรื่อง นารี เจริญผลพิริยะ ผู้ใช้หัวใจ ความห่วงใย กับความรู้เรื่องสันติภาพ สันติวิธี และการเป็นนักจัดกระบวนการ ลงไปทำงาน “เยียวยา” ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อจากความรุนแรง ผู้หญิงที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จากความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่เหตุการณ์กรือเซะ ตากใบ จนถึงปัจจุบัน คนเล่าเรื่อง น.ส.เมธิรา อินทร์สวาท โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”

นำร่วม ร่วมนำ: ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 1

รวมการสนทนาว่าด้วยความหมายของการนำร่วม-ร่วมนำ จากชีวิต ประสบการณ์และการทำงานของ 15 บุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายสาขา “บุคคลและผลงานที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การทำความรู้จัก ด้วยรูปลักษณ์การนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ การใช้ภาพที่สวยงามดึงดูด การบอกถึงความรู้สึกต่างๆ บวกกับคุณค่าของเนื้อหาในแนวคิดและผลงานของแต่ละท่านผลงานในแต่ละส่วนของสังคม ทำให้เราได้ขยายเส้นขอบฟ้าการรับรู้ของเราออกไปจนสุดประมาณ