แกะรอยกระบวนการเรียนรู้: แนวคิดและการออกแบบ ‪‎เวทีเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง‬

เนื้อหาเรียบเรียงจากเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ วิทยากร อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เรียบเรียงโดย วรพงษ์ เวชมาลีนนท์

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

ผู้นำแห่งอนาคต: คุณธรรม การนำร่วม และการเปลี่ยนแปลงจากภายในจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 240 ราคาพิเศษ 220 สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

1 2