หยิก ดำ ตุ๊ด โง่ บ้า: การรังแก หยุดได้ที่ตัวคุณ

แก่นหลักสำคัญของการลดการรังแก (Bullying) คือ การเคารพในผู้อื่น และตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาที่จะรังแกก็ตาม