CL Movie : ครูจิ่ว ใจใหญ่

ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดจากกลุ่มเครือข่าย­คนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการล­งพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ กลุ่มครูข้างถนน กำกับและตัดต่อโดย เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ วิภาพรรณ วงษ์สว่าง

ครูข้างถนน: ความดี ความจริง ความงาม

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9พฤศจิกายน 57 พวกเราทีมเด็กๆ และเพื่อนๆ พี่ๆ อีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสลงไปร่วมเรียนรู้กับครูจิ๋ว คนที่ยอมนำคำว่า “ข้างถนน” มาต่อท้ายสิ่งที่ตัวเองทำ คนที่เรียกตัวเองว่า “ครูข้างถนน” ในช่วงเช้าพวกเราไปกันที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเพื่อร่วมพูดคุย ค้นหาความเป็นตัวตนของครูจิ๋วผู้ที่ยึดอาชีพครูข้างถนนซึ่งทำงานกับเด็กเร่ร่อนและลูกกรรมกรก่อสร้างมากว่า 30 ปี ชีวิตของครูจิ๋วจะถูกสะท้อนผ่านหนังสั้นในบริบทของ “ความดี ความจริง และ ความงาม”