Book of Shadow เขียนลงไปบนสมุดเงา เพื่อให้เรายอมรับเรื่องแย่ๆ ของตนเองบ้าง

หัวใจของการเขียน Book of Shadow ไม่ใช่การเขียนให้สวยงาม หรือเขียนคำคมลงไป แต่หัวใจหลักคือ การใคร่ครวญกับตัวเอง ทำงานกับตัวเอง มองเห็น และยอมรับมุมมืดที่เราไม่เคยเผยออกมาให้คนอื่นเห็น