วิชาคณิตศาสตร์กับห้องเรียนฐานสมรรถนะออนไลน์

เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? เป็นคำถามหรือคำกล่าวที่มักจะได้ยินกันบ่อย ๆ เมื่อเรียนในชั้นสูงขึ้นคำถามนี้จะยิ่งมีมากขึ้นมาดูกันว่าเเล้วเรียนคณิตไปทำไม เเล้วถ้าจะสอน ต้องสอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ได้สมรรถนะ