บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 6

สรุปเวทีสาธารณะ Public Forum#6 รุ่นใหม่ ออกฤทธ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชื่อในเรื่องการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต้องอาศัยผู้นำที่ทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ไม่เชื่อเรื่องการมีอัศวินขี่ม้าขาวหรือการพึ่งพิงผู้นำที่เข้มแข็งเพียงคนเดียว และพลเมืองทุกคนมีภาวะความเป็นผู้นำอยู่แล้ว

โดยภารกิจหนึ่งของโครงการคือ การจัดเวทีสื่อสารกับสาธารณะเพื่อทำความรู้จักกับผู้นำในรูปแบบและแง่มุมต่างๆ โดยเวทีสาธารณะครั้งที่ 6 เป็นการหยิบยกประเด็นของคนรุ่นใหม่มานำเสนอเป็นครั้งแรก เนื่องจากโครงการค้นพบจากการจัดเวทีการเรียนรู้มาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ว่ามีคนรุ่นใหม่ที่ทำงานจริงๆ และเปลี่ยนแปลงโลกได้ในมุมใดมุมหนึ่งของประเทศในรูปแบบของตัวเองจึงเป็นที่มาของเวที “รุ่นใหม่ออกฤทธ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน” เพื่อแนะนำคนรุ่นใหม่ซึ่งมีภาวะผู้นำที่น่าสนใจ 5 คน

Download PDF