รุ่นใหม่ ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #Public Forum 6

รุ่นใหม่ ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #Public Forum 6 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 , ,