มหาลัยเถื่อนพบคนเมือง #Public Forum 5

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 5 มหาลัยเถื่อน พบคนเมือง วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 301 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วมเสวนา  คุณพฤหัส พหลกุลบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายละครการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด ผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คุณวิชิตพล ผลโภค ผู้ก่อตั้ง Teach For Thailand

 

 , , , , ,