ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก (ฉบับย่อพร้อมภาพประกอบ)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.