ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก (ฉบับย่อพร้อมภาพประกอบ)

โปรด click ที่รูปหนังสือด้านล่างสำหรับอ่านหรือ download หนังสือเล่มนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.