ด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง : ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในแก่ผู้นำรุ่นใหม่

No Comments Yet.

Leave a comment