ครูบุกหมู่บ้าน ย้ายห้องเรียนสู่ชุมชน: บ้านหนองโน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

รถพุ่มพวง คือสัญลักษณ์ของการเข้าถึง หลากหลาย เลือกได้ และจ่ายไหว

ไม่ต่างกัน รถพุ่มพวงการศึกษาในความหมายของ ‘ครูตู้ ครูตุ๋ม และครูฝน’ คือการเรียนรู้ที่ง่าย เข้าถึง จับต้องได้ และผู้เรียนรู้สึกอิสระ “เมื่อเด็กมาโรงเรียนไม่ได้ ก็ยกห้องเรียนไปไว้ในชุมชนเลยแล้วกัน”

ไม่มีกำแพง ไม่มีหลังคา มีเพียงเสื่อปูพื้น กระดาษฟลิปชาร์ท มีคุณครู มีนักเรียน และห้องเรียนที่กว้างที่สุดในโลก ณ บ้านหนองโน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

“เด็กๆ ส่วนใหญ่ก็โตมากับเขื่อน วิถีชีวิตคือการทำประมงพื้นบ้าน ถึงจะเรียนไม่เก่ง แต่เขาสามารถเอาตัวรอดได้ เขาเรียนรู้ผ่านกระบวนการใช้ชีวิตเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมรถพุ่มพวงจึงออกแบบโดยใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาทำงานกับเด็กๆ”

 ,