มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว: การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Ocean in a Drop: Building Inside – Out Youth Leadership มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว : การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน” โดยวิทยากรจากองค์กร Pravah ประเทศอินเดีย 19-22 ตุลาคม 2558