ประกาศเลื่อนอบรมก่อการครูรุ่น 3

เรียนครูแกนนำรุ่น 3 ทุกท่าน

ตามที่ท่านได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นครูแกนนำของโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย เริ่มคลี่คลาย และทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนการจัดกิจกรรม โดยผู้จัดและผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจาย เช่น คงไว้ซึ่งการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) การตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเตรียมเจลล้างมือ 

ทางคณะผู้จัดจึงมีมติขอแจ้งกำหนดการการจัดโครงการก่อการครู รุ่น 3 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้ เมื่อครูแกนนำทุกท่านได้พิจารณากำหนดการแล้ว และต้องการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมอีกครั้ง  โครงการฯ ขอความกรุณาท่านตอบรับกลับที่ https://forms.gle/8PfMhgWt9D184JLG9  เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลการยืนยัน  ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 จักเป็นพระคุณยิ่ง

 ทั้งนี้ท่านยังไม่ต้องชำระเงินประกันการเข้าร่วม 3,000 บาททีมงานจะติดต่อภายหลังเพื่อแจ้งเลขที่บัญชีสำหรับการชำระเงินต่อไป

หมายเหตุ ครูแกนนำทุกท่านยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ รุ่น 3 ตามรายชื่อที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อออมได้ทันทีค่ะ
ปล. หากได้รับเมลแล้ว รบกวนแจ้งกลับด้วย
ขอบคุณมากค่ะ

ผู้ประสานงานโครงการก่อการครู
นางสาวจิตตมาศ จิระสถิตย์พร (ออม)
โครงการก่อการครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เลขที่ 999  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
โทรศัพท์ 094-6852793 (เวลาทำงาน 09.00 – 17.00 น.)
อีเมล์ : project.lsed@lsed.tu.ac.th

korkankru-3