ค่อยๆ พูด ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ฟัง: ครอบครัวเราจะรอดจากความโกรธและโรคระบาด

ตลอดเวลาช่วงที่ผ่านมาโรคระบาดทำให้เราใช้ชีวิตอย่างระวังและระแวงกันมากขึ้น พ่อแม่หลายคนกำลังตกอยู่ในภาวะเครียดสะสม กลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อ กังวลเรื่องงาน เครียดเรื่องเงิน ลูกๆ ก็ไม่ได้เล่นนอกบ้านหรือทำอะไรที่สนุกเหมือนเก่า

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนนี้ อาจลุกลามจนกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันในครอบครัว ในวันที่ความอดทนแสนเปราะบาง และทุกคนพร้อมจะสาดถ้อยคำรุนแรงใส่กันได้ทุกเมื่อการสื่อสารอย่างสันติหรือ Non-Violent Communication (NVC) อาจจะช่วยให้ครอบครัวรอดจากความโกรธที่เกิดขึ้น เพราะหัวใจหลักของ NVC คือการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและความรู้สึกของตัวเอง เป็นการสื่อสารเชิงบวกเพื่อเข้าไปสัมผัสถึงความเห็นอกเห็นใจ และทำให้เราก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปอย่างเข้มแข็งที่สุด

ประเมินสถานการณ์

● พ่อแม่ตั้งหลักและเชื่อมโยงกับตัวเองอยู่กับปัจจุบัน เพื่อหาว่าสิ่งใดสำคัญและควรทำก่อน เช่น วางแผนกิจกรรม แต่ละวันไว้หลวมๆ แต่ชัดเจน , ดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง

●หมั่นประเมินบรรยากาศในครอบครัวอยู่เสมอ เช่น สำรวจความรู้สึก สุข ทุกข์ และความต้องของสมาชิกในครอบครัว

สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

● ชื่นชมกันและกัน เมื่ออีกฝ่ายทำได้ดี
● ขอบคุณกันและกัน ในความอดทนและความร่วมมือ
● ขอโทษกันและกัน เมื่อรู้ผิดหรือใช้อารมณ์มากเกินไป
● พ่อแม่ลูกพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาถึงความรู้สึกและความจริงที่เกิดขึ้น
● พ่อแม่ลูกฟังกันและกันให้มากขึ้น อย่าเพิ่งรีบตำหนิหรือแทรกสอน ฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกและความต้องการอีกฝ่าย
● ฝึกให้ลูกมีวินัยเชิงบวกเพื่อให้เขาจัดการตัวเองได้ โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องรบกวนด้วยคำพูดบ่อยๆ

ไม่เอาชนะ ให้อภัยตนเอง

● พ่อแม่ลูกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความเข้าใจสำคัญกว่าเอาชนะ
● พ่อแม่ควรรู้จักให้อภัยตัวเอง เพราะพ่อแม่ก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ไม่มีใครสม


 ,