กิจกรรม

[row]

[span12]

[content_box full_width=”yes”]

[title_box title=”upcoming events”]

[posts_grid columns=”1″ rows=”1″ order_by=”date” order=”DESC” thumb_width=”370″ thumb_height=”370″ meta=”no” excerpt_count=”20″ link=”yes” category=”Upcoming event” custom_class=”recent-events”]

 

[/content_box]
[spacer]

[title_box title=”recent events”]

[posts_grid columns=”3″ rows=”1″ order_by=”date” order=”DESC” thumb_width=”370″ thumb_height=”370″ meta=”no” excerpt_count=”20″ link=”yes” category=”Recent Events” custom_class=”most-discus”]

[spacer]

[/span12]

[/row]