กิจกรรม

upcoming events

 • เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาวะการนำที่เชื่อมโยง (6-8 มี.ค. 62)

  "โมดูลที่ 4 ภาวะการนำที่เชื่อมโยง (Connected Leadership)" มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง เชื่อมโยงงานและชีวิตกับเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณซึ่งเปรียบประดุจเข็มทิศชี้นำชีวิต บ่มเพาะการเติบโตภายใน สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง                  …

  Read more

 

recent events

 • นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence)

  หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 (Leadership for Transcendence) โมดูลที่ 2 : นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence) วันที่ 5 - 7 กันยายน 2561 …

  Read more
 • การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู

  การประชุมปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายก่อการครู วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณเคยลองนึกเล่น ๆ ไหมว่า ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาไทยได้ คุณจะทำอะไร? เราเริ่มก่อการแล้ว...ก่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา…

  Read more
 • บทเรียนของคนพังงาสู่สาธารณชน “พังงาแห่งความสุข…สุขที่คุณสัมผัสได้”

  ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 ผลการจัดอันดับจังหวัดแห่งความสุขของประเทศไทยพบว่า พังงาเป็นจังหวัดที่มีความสุขเป็นอันดับสองของประเทศ โดย “พังงาแห่งความสุข” ไม่ได้มาจากเพียงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังมาจาก “ความสุขของคุณภาพชีวิตที่ค่อย ๆ ถูกพัฒนาขึ้นจนคนในจังหวัดสามารถสัมผัสได้อย่างทั่วถึง”  ซึ่งความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นจากเบื้องหลังการทำงานฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันของคนในพื้นที่ทุกภาคส่วน จนก้าวผ่านปัญหาที่ต้องเผชิญ ทั้งการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบบสวัสดิการที่ไม่ทั่วถึง รวมถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการต่อรองเชิงเศรษฐกิจดังที่ควรจะเป็น   ด้วยประสบการณ์การเดินทางต่อสู้ของกลุ่มคนพังงา…

  Read more