ครูปล่อยแสง Ep.14 | เวทมนตร์คาถากับการเรียนรู้เปี่ยมความหมาย (Part 2)

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง : รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.14 | เวทมนตร์คาถากับการเรียนรู้เปี่ยมความหมาย (Part 2) มาเรียนรู้กันต่อกับเหล่าครูปล่อยแสงเพื่อสร้างอัตลักษณ์และคุณค่าภายในของตนเองในฐานะครู ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสืบค้นอัตลักษณ์และคุณค่าภายในของครู เรียนรู้ความจริงแท้ต่อการงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างความสามารถในการสังเกตสภาวะและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและบรรยากาศในห้องเรียน ร่วมถึงการสร้างสมดุลธาตุในห้องเรียน การออกแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณผ่านมิติต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ผ่านการรับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคการสมดุลบรรยากาศในห้องเรียน

รับชมต่อ คลิก >>> ครูปล่อยแสง Ep.15 | ถอดสลักความเป็นครู