ครูปล่อยแสง Ep.10 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 2)

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.10 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 2) มาเรียนรู้กันต่อใน Module 3 Grow Model โมเดลการโค้ชเพื่อการเติบโต และ Coaching Tools: เครื่องมือและทักษะพื้นฐานการโค้ชแบบต่าง ๆ และ Module 4 การให้เสียงสะท้อนแบบเสริมพลังและประสิทธิผล การหลอมรวมการเรียนรู้

รับชมต่อ คลิก >>> ครูปล่อยแสง Ep.11 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 2)