ครูปล่อยแสง Ep.9 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 1)

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.9 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 1) เหล่าคุณครูเรียนรู้ทักษะการโค้ช ใน Module 1 การสร้างความไว้วางใจ โค้ชคืออะไร หลักการพื้นฐานของการโค้ช (Coaching) จากนั้นจึงเรียนต่อใน Module 2 ทักษะการฟังและการตั้งคำถามทรงพลัง ผ่านการทดลองให้ผู้เข้าร่วมลองตั้งคำถามและฝึกทักษะ Deep Listening

รับชมต่อ คลิก >>>ครูปล่อยแสง Ep.10 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 2)