ครูปล่อยแสง Ep.8 | การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.8 | การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ พาเหล่าคุณครูจะมาเรียนรู้หลักการและประเภทของเกม ทดลองเล่นเกม และร่วมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนความรู้สึกจากการเล่นเกม จากนั้นจะฝึกปฏิบัติการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ ผ่านการให้ทดลองตั้งโครงการสร้างเกมเพื่อการเรียนรู้และเรียนรู้การออกแบบกระบวนการเพื่อถอดบทเรียน

รับชมต่อ คลิก >>> ครูปล่อยแสง Ep.9 | ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Part 1)