ครูปล่อยแสง Ep.5 | การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ (Part 1)

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.5 | การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ (Part 1) พาคุณครูมาทดลองเล่นเกมเพื่อการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยการออกแบบการประยุกต์ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ ผ่านการทดลองกิจกรรมการใช้ละครสั้นช่วยให้เกิดการเรียนรู้ พร้อมเสริมหลักการและเทคนิคออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ผ่านการฟังบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนที่หลากหลายและสามารถออกแบบห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ได้นั้นเอง

รับชมต่อ คลิก >>> ครูปล่อยแสง Ep.6 | การออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ (Part 2)