ครูปล่อยแสง Ep.2 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 2)

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง : รายการ Reality ตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดง พลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ

ครูปล่อยแสง Ep.2 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 2) ชวนมาติดตามกันต่อใน EP.2 กับการทบทวนภูมิทัศน์การเป็นครู ผ่านการให้เล่าเรื่องราวเส้นทางความเป็นมาของคุณครูและการฟังอย่างไรให้ได้ยิน และกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เสี่ยง ผ่านการจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนการฟังเรื่องเล่าของคู่ตนเอง สร้างหัวใจของครูเพื่อการดูแลนักเรียน ผ่านการบรรยายองค์ความรู้ และการให้ผู้เข้าร่วมค้นหาตัวตนผ่านโมเดลสัตว์ 4 ทิศ

รับชมต่อ >>> ครูปล่อยแสง Ep.3 | ครูคือมนุษย์ : กล้า ! ที่จะไม่สอน (Part 1)