ครูปล่อยแสง Ep.1 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 1)

ก่อการครู x Thai PBS ขอนำเสนอ รายการครูปล่อยแสง รายการ Reality ที่จะมาตามติดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู จำนวน 12 คน โดยแต่ละกิจกรรมจะสร้างพื้นที่ให้ครูได้แสดงพลัง แสดงศักยภาพของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับผู้เรียนและถอดบทเรียนจากปัญหาที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ
 
สำหรับ Ep.1 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 1)  เป็นตอนที่จะพาคุณครูทั้ง 12 คน สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครูทบทวนภูมิทัศน์การเป็นครูในฐานะมนุษย์ ผ่านเรื่องราวความเป็นมาของคุณครูและการฟังอย่างไรให้ได้ยิน รวมถึงกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เสี่ยง ผ่านการจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยน การฟังเรื่องเล่าของคู่ตนเอง สร้างหัวใจของครูเพื่อการดูแลนักเรียนผ่านการบรรยายองค์ความรู้ และการให้ผู้เข้าร่วมค้นหาตัวตนผ่านโมเดลสัตว์ 4 ทิศ จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปเรียนรู้พร้อมกันเลย
 

รับชมต่อ คลิก >>> ครูปล่อยแสง Ep.2 | สำรวจภูมิทัศน์ความเป็นครู (Part 2)