Leading with Soul Purpose: นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีขยับเข้าใกล้ความเสมือนจริง
กับสิ่งมีชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ
สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ก็ขยับไปทำงานกับสภาวะภายใน
ทางจิต สติ และปัญญา มากขึ้นเช่นกัน

เกิดมาทำไม What is your Purpose?

คุณเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่า เราเกิดมาทำไม หรือเกิดมาเพื่ออะไร ถ้าคุณเคยมีคำถามคล้ายๆ แบบนี้ นั่นอาจเป็นเพราะ Purpose ของคุณกำลังส่งสัญญาณที่อยากให้คุณเปิดรับ เรียนรู้ และเริ่มต้นเดินบนเส้นทาง ภารกิจ ของคุณเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ในโมดูลที่ 3 นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) จึงชักชวนผู้นำรุ่นใหม่จากหลายภาคส่วนมาร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ ที่จะช่วยนำทางชีวิตและการทำงานให้ข้ามพ้นข้อจำกัดหรืออุปสรรค และนำไปสู่การเป็นผู้นำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและโลกใบนี้ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Vikram Bhatt, PCC (และคณะ) จากประเทศอินเดีย ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Leadership that Works องค์กรที่มุ่งสร้าง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการโคชมาเป็นวิทยาการ

วันแรกของการอบรมเป็นการแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้จักกับ Purpose ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ ที่ผุดขึ้นมาในความคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ บางคนโชคดีที่ชีวิตอาจกำลังอยู่ในเส้นทาง Purpose ของตัวเองแล้ว แต่อีกหลายคนที่ยังไม่ชัดเจน เพื่อนที่คอยรับฟังจะเป็นฝ่ายช่วยมองหาว่า เรื่องราวเหล่านั้น ถูกปิดกั้นด้วยอะไร ทำไมจึงไปไม่ถึงเป้าหมาย

เพราะการผลัดกันเล่าเรื่องที่ผุดขึ้นมาในความคิด เป็นการช่วยกันมองหา Purpose ซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เรากำลังทำ หรืออยากจะทำ เป็นดั่ง รูปแบบ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นว่าจริงๆ แล้ว Purpose  คือสิ่งที่อยู่ภายในตัวทุกคน เป็นครูคนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตเราและสอนเราให้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง แต่บางครั้งเราอาจ ไม่เคยรับรู้ หรือรับรู้ แต่ไม่มั่นใจถึงการมีอยู่ หรือแม้กระทั่งรับรู้แล้วและลงมือทำตามอยู่อย่างโดดเดี่ยว

ส่วนที่เราต้องค้นหาว่าการกระทำของเรานั้นถูกปิดกั้นด้วยอะไร ก็เพื่อช่วยยืนยันว่า หากเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่บน Purpose  แล้วก็ย่อมจะต้องพบผ่านการเรียนรู้ทั้งความสุข ความเจ็บปวด หรือผิดพลาดอยู่บ้างแน่นอน

เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมค่อยๆ รู้จัก Purpose วิทยากรจึงชวนให้ระลึกถึงช่วงชีวิตต่างๆ ตั้งแต่วัยเด็กเพื่อรับรู้ถึง Purpose ที่อาจจะเคยส่งสัญญาณมาถึงเราก่อนหน้านี้ แล้วสัมผัสกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทั้งเบิกบาน ตื้นตัน หวาดกลัว หรือความกังวล ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ Purpose ของตัวเอง

ในวันที่สอง คุณ Vikram พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปรู้จักกับ Hero Journey หรือเส้นทางการเดินทางของมนุษย์ 12 ขั้น ที่ลงมือทำตาม Purpose เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ส่วนรวม เปรียบได้กับการเดินทางของฮีโร่ที่ออกไปทำภารกิจเพื่อโลก เฉกเช่นเดียวกับตัวละคร Frodo Baggins ในภาพยนตร์ The Lord of The Ring ที่มีภารกิจเป็นการออกเดินทางเพื่อนำแหวนแห่งอำนาจไปทำลายยังดินแดนห่างไกล ซึ่งกว่าจะถึงจุดหมาย เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคและศัตรูนั่นเอง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองทบทวนถึงเส้นทางชีวิตของตัวเองว่าในปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นใดของ Hero Journey แล้วในเส้นทางนั้นมี เพื่อนร่วมทางเป็นใคร ซึ่งใน Hero Journey นั้นจะมีทั้งเพื่อนฝั่งที่เป็นมิตร ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบครู คนแปลกหน้า หรือหนังสือเล่มใดก็ได้ที่เข้ามาบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นใช่และให้เดินหน้าต่อ ส่วนเพื่อนฝั่งที่เป็นศัตรูก็อาจจะมาในรูปแบบเหตุการณ์เลวร้าย บุคคลแวดล้อมที่คอยวิพากษ์วิจารณ์ หรือเสียงภายในตัวเองที่คอยห้ามและฉุดรั้ง ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้พบ Purpose  ของเพื่อนร่วมทางที่มาในรูปแบบต่างๆ เพื่อหาทางปล่อยวางด้านลบ และเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองจากแรงด้านบวกต่อไป

วันสุดท้ายของการอบรม คุณ Vikram ชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมสัมผัสถึงความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง เพื่อรับรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยการเปล่งเสียง ก้าวพ้นจากกรอบของภาษาและความคิด และก่อนการอบรมครั้งนี้จะปิดฉากลง ทุกคนต่างได้ลองกำหนดแนวทางที่จะลงมือกระทำตาม Purpose ของตัวเองเมื่อกลับไปสู่ชีวิตจริงหลังการอบรม การกำหนดลมหายใจเพื่อสร้างพลังใจด้วยการปลดปล่อยอุปสรรค ความกังวลทั้งหมดออกมากับลมหายใจออก และเปิดรับสิ่งดี ๆ เข้าไปกับลมหายใจเข้า

3 วันของการเรียนรู้เรื่อง Soul Purpose

หรือเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นพบ รู้จัก และยอมรับ Purpose ที่มีอยู่ของตัวเองเท่านั้น บางคนมี Purpose ที่ยิ่งใหญ่ บางคนมี Purpose เพื่อส่วนรวม หรือบางคนอาจจะมี Purpose เล็ก ๆ ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับคนรอบตัว หลังจากนี้คือการดำเนินไปตามวิถีทางของแต่ละคนที่จะบ่มเพาะจิตวิญญาณภายใน และพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เพื่อพาตัวเองก้าวบนเส้นทาง Hero Journey หรือการเดินทางเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองต่อไป

 ,