ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด

สรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่มีอะไรอ่อนโยนและนุ่มนวลเท่าน้ำ แต่ไม่มีอะไรชนะสิ่งแข็งแกร่งได้ดีเท่าน้ำ อ่อนโยนย่อมชนะพละกำลัง นุ่มนวลย่อมชนะแข็งกระด้าง คนส่วนมากรู้ความข้อนี้ แต่น้อยคนปฏิบัติตามข้อนี้ อ่อนโยนและเข้มแข็ง ในบทที่ ๗๘ มีการเปรียบผู้นำที่แท้กับน้ำ (หน้า๕๕) หนังสือ ผู้นำที่แท้มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด

เขียนโดย ประชา หุตานุวัตร
จัดพิมพ์โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 140 ราคาพิเศษ 100
หมายเหตุ ขณะนี้หนังสือขาดสต้อค สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

View Fullscreen
Download PDF