ชัดเจน-มีเป้าหมาย-เห็นใจผู้อื่น: 3 ทักษะสำคัญของผู้นำในภาวะวิกฤติ

งานวิจัยเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะผู้นำของ แจ็คเกอลีน (Jacqueline) และ มิลตัน เมย์ฟิล (Milton Mayfiel) ศาสตราจารย์ด้านการบริหารจัดการ (management) แห่ง Texas A&M International University สหรัฐอเมริกา ระบุไว้ว่า ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ดังนี้

1 กำหนดทิศทาง/มีแนวทางแก่ประชาชนอย่างชัดเจน

ประชาชนนิวซีแลนด์ให้ความเห็นว่า การตัดสินใจรีบ lockdown ของจาซินดา อาร์เดิร์น เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดที่สุด เพื่อประกาศจุดยืนพร้อมกับการวางเป้าหมายจัดการ COVID-19 ให้ชัดเจน

2 ทำทุกอย่างอย่างมีเป้าหมาย

นโยบาย ‘stay home to save lives’ ของจาซินดา อาร์เดิร์น แสดงให้เห็นถึงการขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อลดการแพร่กระจายตัวของเชื้อ นี่คือเป้าหมายที่เธอใช้จัดการกับ COVID19

3 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

จาซินดา อาร์เดิร์น เคยพูดว่า สถานการณ์นี้อาจทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม ไม่สามารถเข้าร่วมงานศพของคนที่เรารักได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ขณะเดียวกันก็พร้อมเข้าใจ เห็นอกเห็นใจทุกคน

 , , , , ,