นำร่วม ร่วมนำ: ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 1

รวมการสนทนาว่าด้วยความหมายของการนำร่วม-ร่วมนำ จากชีวิต ประสบการณ์และการทำงานของ 15 บุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายสาขา “บุคคลและผลงานที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การทำความรู้จัก ด้วยรูปลักษณ์การนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ การใช้ภาพที่สวยงามดึงดูด การบอกถึงความรู้สึกต่างๆ บวกกับคุณค่าของเนื้อหาในแนวคิดและผลงานของแต่ละท่านผลงานในแต่ละส่วนของสังคม ทำให้เราได้ขยายเส้นขอบฟ้าการรับรู้ของเราออกไปจนสุดประมาณ การรับรู้ของเราก่อให้เกิดการจุดประกายภายใน บทเรียนจากการทุ่มเททำงานที่แต่ละท่านรักจนประสบความสำเร็จช่วยให้เราได้แง่คิดใหม่ๆ กับงานของเรา ขณะเดียวกันเราได้เชื่อมต่อโดยไม่รู้สึกตัวกับท่านเจ้าของเรื่องราวเหล่านั้น เป็นความรู้สึกร่วมในความดีและความงามของสังคมไทย” นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ พระอธิการดุษฎี เมธังกุโร ทองพูล บัวศรี นพดล ปัญญาวุฒิไกร นารี เจริญผลพิริยะ นพ. นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต นุชนารถ แท่นทอง ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ประทีป อ่อนสลุง พรรณิภา โสตถิพันธุ์ พฤหัส พหลกุลบุตร วรรณา จารุสมบูรณ์ วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ดร. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ สินี จักรธรานนท์

หนังสือ : นำร่วม ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 1
เรียบเรียง : นิรมล มูนจินดา
ภาพ : ศุภจิต สิงหพงษ์
บรรณาธิการต้นฉบับ : วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 300 จำนวน 252หน้า
ราคาพิเศษ 270บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222

View Fullscreen
Download PDF  , , , , , , ,