เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์
บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณ
พิสูจน์อักษร พจน์ กริชไกรวรรณ
แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม/ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 300 บาท 399 หน้า ราคาพิเศษ 270 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน 096-241-6239, 02-4415222 email : thurian.ch@gmail.com

View Fullscreen
Download PDF