“เสียง” ของ “การเรียนรู้” : ถอดบทเรียนเวทีร่วมเรียนรู้ ผู้นำแห่งอนาคต

หลังจากร่วมเรียนรู้ในเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคตแล้ว ผู้เข้าร่วมได้กลับไปขับเคลื่อน ทำงานที่พื้นที่ในประเด็นทางสังคมต่างๆ พวกเขาค้นพบดวงตาใหม่ ของ “ภาวะการนำ” อย่างไรบ้าง ?