Grow Model เเผนที่การโค้ช

Grow Model เเผนที่การโค้ช 

 

Grow Model Coaching

 

ทักษะการโค้ชเพื่อครูเป็นหนึ่งในบทเรียนตลาดวิชาของก่อการครู เพื่อช่วยเสริมทักษะพื้นฐานของการโค้ชให้แก่ครู  เพราะคุณครูไม่ได้มีหน้าที่เเค่บอกสอนให้เด็กทำตามแต่เพียงอย่างเดียว แต่ครูยังมีหน้าที่ฝึกให้เด็กคิดเป็น มีทักษะชีวิตที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง มีทักษะการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะติดตัวเด็กไปจนโต  ครูที่มีทักษะการโค้ชจะช่วยสนับสนุนให้เด็กพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้ที่จะแสวงหาคำตอบและการตัดสินใจได้ด้วยตนเองผ่านการรับฟังและตั้งคำถามของครู  โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตนเอง ต้องการความเข้าใจ ความไว้วางใจและอยากได้ความมั่นใจจากผู้ใหญ่ว่าเขาคิดเองได้ การสั่งหรือบอกให้พวกเขาเชื่อฟังโดยไม่เปิดโอกาสให้ได้คิด ได้ตั้งคำถาม จึงอาจไม่ใช่ทางออกอีกต่อไป วันนี้ก่อการครูพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องมือโค้ชชิ่ง ที่จะพาคุณไปดูเเลหัวใจเด็กๆ และคนตรงหน้าได้อย่างเเท้จริง 

 

โค้ชชิ่ง การทำงานกับหัวใจคนตรงหน้า 

 

โค้ชชิ่ง คือกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง และการตั้งคำถามทรงพลัง เพื่อให้ผู้ที่มารับการโค้ชได้คิดสะท้อนเเละย้อนมองเพื่อเข้าใจตนเอง หาคำตอบและทางออกสู่เป้าหมายที่ตนต้องการได้ด้วยตนเอง สำหรับใครที่อยากรู้จักกับโค้ชชิ่งมากขึ้นตามไปอ่านได้ที่ลิงก์นี้เลย https://www.leadershipforfuture.com/teacher-coach/ 

 

ความหนักอึ้งของปัญหาที่เเต่ละคนต้องเจอ ความหนักใจที่มองไม่เห็นเเนวทางแก้ไข คุณเคยต้องจมหรือทรมานกับปัญหาบางอย่างในชีวิตไหม? จากการรับฟังเเละตั้งคำถามในกระบวนการโค้ชชิ่งที่จะคลี่เเละคลายปัญหานั้นให้เบาลง 

 

ลองนึกภาพอย่างภูเขาน้ำเเข็ง ก้อนน้ำเเข็งก้อนใหญ่มหึมาที่โผล่พ้นน้ำปัญหาบางส่วนบางส่วนที่ผู้ถูกโค้ชนำมา โค้ชชิ่งเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสำรวจความจริงใต้ภูเขาน้ำเเข็งถึงความรู้สึก ความต้องการ แก่นเเท้ของจิตวิญญาณของผู้ได้รับการโค้ช ซึ่งสำหรับคนเป็นครูเเล้วบางครั้งการที่นักเรียนมาปรึกษาอาจจะไม่ใช่เรื่องเนื้อหาวิชาการ แต่เป็นปัญหาชีวิตหรือความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเขา ครูที่มีทักษะการโค้ชจะคอยรับฟัง อยู่ข้าง ๆ เเละช่วยตั้งคำถามเพื่อพาให้เขาไปสำรวจถึงความต้องการเบื้องลึกที่เชื่อมโยงกับแก่นแท้ของตนเองเเละสามารถค้นพบคำตอบสู่การแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตัวเขาเอง

ภาพปรับประยุกต์จากอุปลักษณ์ภูเขาน้ำเเข็งของ Satir Model

ก่อการครู Toolkit มาพร้อมกับตัวช่วยส่วนหนึ่งจากการโค้ชนั่นก็คือทฤษฎี GROW Model แผนที่นำทางการโค้ชที่ง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้ GROW Model  ย่อมาจาก 4 ขั้นตอนคือ 

 

 

Goal การตั้งเป้าหมายของการรับการโค้ช ซึ่งเป้าหมายสามารถเป็นได้ทั้งเป้าหมายเฉพาะในช่วงการโค้ช เป้าหมายระยะสั้นในช่วง 1 – 2 เดือน และเป้าหมายระยะยาวของชีวิต

Reality การสำรวจสภาพปัญหา ความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เพื่อนำไปสู่การตระหนักรู้ ความสอดคล้องภายในของผู้รับการโค้ช

Options การเปิดมุมมองต่อทางเลือกต่าง ๆ ยุทธวิธีใหม่ ๆ หรือความเป็นไปได้ต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์

Way forward สิ่งที่จะต้องลงมือทำ เวลาที่จะทำ ระยะเวลาในการทำ คนที่เกี่ยวข้อง และเจตจำนงที่จะลงมือทำสิ่งนั้น

 

 

GROW Model เป็นแผนที่นำทางที่จะช่วยให้การโค้ชมีทิศทาง ไม่วกวน อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของการโค้ชคือการรับฟังเเละใส่ใจอยู่กับคนตรงหน้า ดังนั้นเราจะไม่ได้ใช้ GROW Model ในการโค้ชแบบตายตัวไปทีละลำดับขั้น แต่เป็นการใช้เป็นแผนที่นำทางคร่าวๆ โค้ชจึงอาจจะมีการตั้งคำถามสำรวจกลับไปกลับมาระหว่างการตั้งเป้าหมายและการสำรวจสถานการณ์ก็ได้  

 

คำถามทรงพลัง

 

คำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบเเละการใคร่ครวญสำรวจลึกไปถึงจิตใจของผู้ถูกโค้ช เเละเเน่นอนว่าจะเกิดคำถามที่ดีได้ โค้ชเองต้องตั้งใจรับฟังให้ได้ยินถึงเสียงลึก ๆ ข้างในของผู้ถูกโค้ชเช่นกัน เคล็ดลับเล็ก ๆ ในการสังเกตระดับความทรงพลังของคำถามอาจจะเป็นความเงียบหรือการต้องใช้เวลาในการคิดเเละใคร่ครวญของผู้ถูกโค้ชกับสิ่งนั้น คำถามที่ทรงพลังควรมีลักษณะอย่างไร

  • เป็นคำถามปลายเปิด
  • สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า
  • นำพาซึ่งความสร้างสรรค์
  • สร้างความรู้ใหม่ ทางเลือกเเละการกระทำใหม่ ๆ 
  • เริ่มต้นด้วยคำว่า “อะไร” หรือ “อย่างไร”
  • มักเป็นคำถามที่เรียบง่าย เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

มาลองฝึกกันดีกว่า! 

เดินตามแผนที่เเล้วลองตั้งคำถามที่ทรงพลังกัน

 

 

สำหรับใครที่ยังคิดไม่ออก กดอ่านเพิ่มไปดูคลังคำถามเพิ่มเติมข้างล่างได้เลย 👇👇

————————————————————————————————————————–

GOAL

• คุณอยากได้อะไรจากการคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้?
• คุณอยากเห็นอะไรต่างไปจากเดิมหลังจากการโค้ช?
• มีอะไรที่สำคัญไปกว่าเป้าหมายอันนี้อีกบ้าง?

REALITY

• เรื่องนี้มีความสำคัญกับคุณอย่างไร?
• คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง?
• ลึกๆ คุณกลัวหรือกังวลอะไร?
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้คืออะไร?
• คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้

OPTIONS

• อะไรที่เป็นไปได้บ้าง?
• ทางเลือกแต่ละทางมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง?
• คุณมีตัวช่วยอะไรบ้างในการบรรลุเป้าหมายนี้
• ถ้าคุณขอพรวิเศษได้ 3 ข้อ คุณจะทำอะไร?

WAY FORWARD

• คุณจะเริ่มต้นลงมือทำเมื่อไหร่?
• ก้าวแรกของคุณคืออะไร?
• ถ้าให้ระดับ 1 – 10 คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับทางเลือกนี้ที่ระดับใด?
• อะไรจะทำให้คุณไปถึงระดับ 10 ได้?
• คุณจะมีวิธีติดตามความก้าวหน้าของเรื่องนี้อย่างไร?