บันทึกการเรียนรู้เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

หลังจากเรียนรู้และวางแผนกลยุทธ์ไปในการเวทีครั้งแรก เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคมครั้งที่ 2 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง “การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบทางสังคม” ซึ่งโครงการผู้นำแห่งอนาคตคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะเงินเป็นต้นทุนที่ทำให้งานนวัตกรรมทางสังคมเคลื่อนขยายตัว และเกิดผลกระทบได้จริง แต่คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ และคณะทำงานจาก School of Change Maker ซึ่งเป็นผู้จัดกระบวนการกล่าวว่าเวทีครั้งนี้ ไม่ใช่การมาเรียนเรื่องการคิดเงินซึ่งเป็นเรื่องง่าย แต่มาเรียนรู้วิธีคิดเรื่องเงินซึ่งเป็นเรื่องยากเป็นกับดักเป็นปัญหาขององค์กรภาคสังคมจำนวนมาก โดยการชวนมาทำเครื่องมือบางอย่าง ชวนให้แต่ละเครือข่ายคุยกับตัวเองเรื่องวิธีการคิดเงินของตน และวิธีการเข้าถึงเรื่องเงินในการทำงานองค์กรภาคสังคม

ดาวน์โหลดที่นี่  , ,